Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali 4-son, 2023-yil Oktabr

RAQAMLI IQTISODIYOT 1. Parpieva Malika Muxamadjonovna – Raqamli iqtisodiyot va biznesda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi 2. Xojiyeva Nazokat Davronbekovna –  O‘zbekistonda IT-klasterini rivojlantirish istiqbollari va ularni boshqarishning yangi strategiyalarini ishlab chiqish 3. Shaislamova Muazzamxon Raximxodjaevna – Telekommunikatsiya korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini baholash usuli 4. Djalalov Jamoliddin Muzafarovich – O‘zbekistonda mobil to‘lovlarning rivojlanishi 5. Кудратиллаев Мейрбек […]

Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali 1-son, 2022-yil Dekabr.

ELEKTRON TIJORAT 1. Xudaynazarova D.X. – Iqtisodiyotni raqamalashtirish sharoitida innovatsion komponent 2. Mamatqulov G‘.R. – O‘zbekiston Respublikasi pochta aloqasi korxonalarini raqamlashtirish istiqbollari 3. Tuychieva N.G. – Anti-competitive practices in the electronic commerce market 4. Джалолов Д.М., Насирова З.Х. – Роль Узбекистана и зарубежных стран в развитии электронной коммерции RAQAMLI IQTISODIYOT 5. Gafurova D.R. – O‘zbekistonda […]