Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali 1-son, 2022-yil dekabr.

ELEKTRON TIJORAT Xudaynazarova D.X. – Iqtisodiyotni raqamalashtirish sharoitida innovatsion komponent Mamatqulov G‘.R. – O‘zbekiston Respublikasi pochta aloqasi korxonalarini raqamlashtirish istiqbollari Tuychieva N.G. – Anti-competitive practices in the electronic commerce market Джалолов Д.М., Насирова З.Х. – Роль Узбекистана и зарубежных стран в развитии электронной коммерции RAQAMLI IQTISODIYOT Gafurova D.R. – O‘zbekistonda elektron xizmatlar taqdim etilishi tahlili […]