Infocom.uz

Elektron dizayn va grafika. O’quv markazlari faoliyatini takomillashtirish omillari

Shuning uchun ham Respublikamiz Prezidenti tomonidan elektron tijorat sohasini rivojlantirish bo’yicha bir necha qaror va farmonlar chiqarildi. Elektron tijoratning mavjud imkoniyatlaridan ommaviy foydalanishni amalda tatbiq etish orqali mamlakatimizning moddiy- iqtisodiy salohiyatini yangi bosqichlarga ko’tarish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, davlat tasarrufidagi va xususiy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot va ko’rsatilayotgan xizmatlarni internet tarmog’i orqali tashviqot va reklama qilish asosiy vazifalardan biri hisoblanmoqda. Oddiy reklamadan farqli tarzda, Internet reklamalarida elektron dizayn va grafikadan foydalanish katta samara berishi amaliy tajribada ma’lum. Shuning uchun ham elektron dizayn va grafika imkoniyatlaridan elektron tijoratda foydalanish ko’zlangan natijalarni beradi. Elektron dizayn va grafikadan tashviqot va reklama borasida foydalanish bir necha muammolar bilan bog’liq.

Ular tarkibiga quyidagilarni kiritish mumkin:
– tizimdagi mavjud kompyuterlar dasturiy, tashkiliy, texnik va axborot ta’minotidagi yagona tizimlilik va muvofiqlikning yetarli darajada mavjud emasligi;
– ayrim foydalanuvchilarning internetdan foydalanish va unda ishlash bo’yicha amaliy ko’nikmaga ega bo’lmaganligi;
– ayrim foydalanuvchilarning axborot texnologiyalari dasturiy va axborot ta’minoti bilan ishlash bo’yicha to’liq amaliy bilimga ega emasligi, ya’ni ingliz tilidagi dastur buyruqlarini o’zlashtirmaganligi;
– elektron tijoratning imkoniyat va afzalliklaridan bexabarlik, bu soha yo’nalishlari bo’yicha ma’lumotlar kamligi.

Yuqorida keltirilgan muammolarni o’z vaqtida sifatli yechish uchun lokal o’quv markazlari, masofadan o’qitish ishlarini tashkil etish lozim. Dizayn sohasi bo’yicha mutaxassislar tayyorlashning o’ziga xos xususiyati dinamik ko’rinishga ega bo’lgan rasmli, ovozli, videolavhali, matnli, grafik va jadval ko’rinishidagi ma’lumotlar bilan ishlashga bog’liq. Shuning uchun ham ayrim dizayn o’quv markazlarida tayyorlangan o’quv dasturlari, o’quv rejalari, fan mavzulari asosan amaliy va tajriba ishlari hamda mustaqil ishlarni bajarishga asoslangan bo’lishi lo-zim. Mavjud o’quv dasturlari zamonaviy axborot texnologiyalarining so’nggi yutuqlarini, pedagogik texnologiyalarning imkoniyatlarini to’liq inobatga olgan deb bo’lmaydi.

Dizayn sohasiga bog’liq nazariy va amaliy bilimlar dinamik ravishda muntazam takomillashib va o’zgarib borishi kuzatiladi. Bugungi kunda dizaynga bo’lgan talab izchil sur’atlarda oshib bormoqda. Lekin, mutaxassislar yetkazib beruvchi dizayn o’quv markazlari va unda faoliyat yurituvchi professor o’qituvchilar tarkibining son va sifat jihatdan yetishmasligi muammo hisoblanadi. O’quv markazlarida yetuk mutaxassislar tayyorlashda asosiy e’tiborni Respublika ijtimoiy ishlab chiqarish mahsulotlari, xizmatlari va unga bo’lgan ichki va tashqi ehtiyojlar asosida qayta yaratish va takomillashtirish lozim.

Bugungi kunda axborot texnologiyalar sohasida eng dolzarb masalalardan biri bu bilimli dizaynerlarni tayyorlash, elektron dizayn va grafika sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar sonini oshishiga xizmat qiluvchi o’quv markazlar ishini rivojlantirishdan iborat.

O’z ish faoliyatini yuritayotgan o’quv markazining rivojlanishi va bilim olish istagida bo’lgan o’quvchilar sonining oshishida o’quv markazi bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borayotgan mintaqaviy va Respublika miqyosidagi oliy o’quv yurtlarining o’rni ham kattadir. Xalqaro o’quv yurtlari bilan hamkorlik ham bu kabi markazlarning muvaffaqiyatidir. Misol sifatida, chet davlatlarda faoliyat yuritayotgan nufuzli o’quv markazlari jahonning yirik va ancha nomdor Autodesk, Adobe, Corel, Microsoft kabi firma va kompaniyalar bilan hamkorlik qilishmoqda va aynan shu kabi markazlar yuqorida sanab o’tilgan kompaniyalarning hududiy filial va markazlariga ham aylanmoqda.

O’z navbatida, bu markazlarda ham xalqaro sertifikat va diplomlar berish huquqi mavjud. Bu kabi aloqalar o’quv markazlarida faqat mavsumiy yoki ish boshlanishi uchun emas, balki doimiy ravishda, bo’lishi kerak. Bu omillar o’quv markazlarida faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlarning bilim darajasini yuqori bo’lishi va markazda tahsil olayotgan o’quvchilarni zamonaviy bilimlar bilan o’qitish imkoniyatini yaratadi.

Hozirgi kunda jahonda eng keng tarqalgan tushunchalardan biri bu mahorat maktablari tushunchasidir. Bu yetakchi mutaxassis va olimlar ishtirokida darslar olib borilishi va bu darslar orqali sohada kuzatilayotgan yangiliklarning nozik jihatlari o’rgatilishi e’tiborga molik. Bu kabi mahorat maktablari darslari, ayniqsa, jahonning rivojlangan mamlakatlarida urf bo’lgan. Respublikamizda ish olib borayotgan o’quv markazlarini rivojlantirishda ham yetakchi mutaxassislarning master klasslari foydadan holi bo’lmaydi. O’quv markazida olib borilayotgan ishlar, yangiliklar to’g’risida hamkorlar va markaz bilan tanishmoqchi bo’lgan shaxslar uchun trening va seminarlar olib borish zarur. Yuqoridagi masalalar kelajakda yechimini topishida o’z hissamizni qo’shish biz yosh mutaxassislarning burchimizdir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Shuningdek o'qing:

Scroll to Top