Infocom.uz

Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali 1-son, 2022-yil dekabr.

“Raqami iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnalning 1-soni

Dekabr 2022

Betlar: 206

ISSN: 2181-4430

Maqolalar soni: 20 ta

Nashr etilgan oyi: Dekabr

ELEKTRON TIJORAT

Xudaynazarova D.X. – Iqtisodiyotni raqamalashtirish sharoitida innovatsion komponent

Mamatqulov G‘.R. – O‘zbekiston Respublikasi pochta aloqasi korxonalarini raqamlashtirish istiqbollari

Tuychieva N.G. – Anti-competitive practices in the electronic commerce market

Джалолов Д.М., Насирова З.Х. – Роль Узбекистана и зарубежных стран в развитии электронной коммерции

RAQAMLI IQTISODIYOT

Gafurova D.R. – O‘zbekistonda elektron xizmatlar taqdim etilishi tahlili

Иминова Н.A. – Малый бизнес и предпринимательство в условиях цифровой экономики как драйвер экономического развития

Гафурова Д.Р., Абдуллаева М.Б., Матчанова Б.Ш. – Управление человеческими ресурсами в условиях цифровой экономики

Парпиева М.М. – Рақамли иқтисодиётни тартибга солишнинг назарий асослари

Шаисламова М.Р., Хакимджанова Д.К. – Развитие цифровой экономики

Акрамова Г.A., Бабаханова Д.Р. – Сущность и функции информационных продуктов и услуг в цифровой экономике

Абирова Н.Ш. – Влияние цифровой экономики на рынок труда, появление новых форм занятости и возможности из развития

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

Gafurova D.R., Abdullayeva M.B., Qodirova X.N. – Raqamli platformalar va ularning kadrlar tayyorlashdagi o‘rni

Миртурсунова Д.A. – Сущность цифровой трансформации в банковской сфере

Акрамова Г.А., Худайбердиев К.М. – Подход к определению эффективных мер государственной поддержки в привлечении “зеленых” инвестиций бизнеса

Nizametdinov A.A. – Raqamlashtirish va uning iqtisodiyotga ta’siri

Abduvalieva Z.A., Ergashev S.B. – Algorithm for classifying documents of scientific and educational organization using machine learning methods

Alisherov B.A., Ergashev S.B. – my.gov.uz sayti loyihasini ishlab chiqish. IDEF0, DFD va IDEF3 dizayn metodologiyalaridan foydalanish

Ergashev S.B. – Ilovalarni yaratishda avtomatlashtirilgan korxona axborot tizimlarini UML diagrammalari orqali loyihalashtirish

Каршиев А.A., Алдай M. – Ўқувчиларда ахборот билан ишлаш компетенциясини ривожлантириш методикаси

Iminov F.Т., Karimov S.Sh. – Sug‘urta kompaniyalarining investitsiya faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Shuningdek o'qing: