Infocom.uz

Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali 4-son, 2023-yil Oktabr

“Raqami iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnalning 4-soni

Oktabr 2023
Betlar: 248
ISSN: 2181-4430
Maqolalar soni: 26
Nashr etilgan oyi: Oktabr

 

RAQAMLI IQTISODIYOT

1. Parpieva Malika Muxamadjonovna – Raqamli iqtisodiyot va biznesda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi

2. Xojiyeva Nazokat Davronbekovna –  O‘zbekistonda IT-klasterini rivojlantirish istiqbollari va ularni boshqarishning yangi strategiyalarini ishlab chiqish

3. Shaislamova Muazzamxon Raximxodjaevna – Telekommunikatsiya korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini baholash usuli

4. Djalalov Jamoliddin Muzafarovich O‘zbekistonda mobil to‘lovlarning rivojlanishi

5. Кудратиллаев Мейрбек Бахитбай угли, Яхшибоев Рустам Эркинбой угли – Экономические возможности цифровых медицинских платформ: вызовы и возможности

6. Яхшибоев Рустам Эркинбой угли, Атаджанов Шерзод Шухратович – Роль телемедицины в современной экономике

7. Begatov Jasurbek Numonjanovich, Bektemirova Zuxra Omonjon qizi – Raqamli iqtisodiyotda inson huquqlarini ta’minlash masalalari

8. Almosova Shohista Jobirovna – Jahon raqamli iqtisodiyotini rivojlantirishda yevrobondlarning roli va o‘ziga xos xususiyatlari

9. Ismailov Xusanboy Maxammadqosim o‘g‘li, Jiyanbekov Xurshidbek Ravshanbekovich, Tojiboyev Fazliddin Husniddin o‘g‘li – Iqtisodiy tizimlarning rivojlanishida raqamli iqtisodiyotning ta’siri

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA, RAQAMLASHTIRISH

10. Ахмедов Бехруз Иброхим угли – Цифровая трансформация и влияние ее на экономику

11. Kurbanova Maftuna – Prospects for development of the digital economy in the service sector in conditions of economic growth

12. Niyozov Ma’ruf Sharifovich – Pochta faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanishning hozirgi holati va tahlili

13. Кудратиллаев Мейрбек Бахитбай угли, Яхшибоев Рустам Эркинбой угли – Инновации в медицине и их воздействие на технический прогресс и экономический рост

14. Pardaeva Durdona – The role of digitalized economy in increasing investment attractiveness

ELEKTRON TIJORAT

15. Nasirova Zulfiya Xudayberganovna – Рост электронной торговли в развитых странах и важность использования моделей электронной торговли

16. Xakimdjanova Dildora Kamilevna – O‘zbekistonda elektron xizmatlar, platforma, SMM, aksiyalar, investitsiyalar, kriptovalyutalardan foydalanish

17. Исмаилова Юлдуз Собиржоновна, Мажидова Санобар Даминовна – Перспективы развития электронной коммерции республики Узбекистан

18. Кенжабаев Аман Тургунович, Шакаров Қулмат Аширович – Иқтисодиётда инновацион ва электрон савдонинг тутган ўрни

19. Исмаилова Юлдуз Собиржоновна, Собирова Ширин Саидовна – Роль интернет-маркетинга в развитии современных предприятий

ELEKTRON HUKUMAT

20. Sabirova Dildor Arifovna – Elektron hukumatni joriy etishning jahon tajribasi

SUN’IY INTELLEKT

21. Zoirjonova Maftuna – Embracing Big Data and AI methods for more accurate stock valuation: an examination of emerging trends

RAQAMLI TA’LIM

22. Rahmanova Sayyora – Digital philology: bridging the gap between information systems and linguistic analysis

23. Parpieva Malika Muxamadjonovna – Oliy ta’limning raqamlashtirish sharoitida innovatsion texnologiyalardan foydalanish

24. Fayzullaeva Madina – Specific ways of using digital educational resources in remote areas in organizing and developing the educational process based on digital technologies

KRIPTOVALYUTA

25. Rakhmonov Jaloliddin – Cryptocurrency and investment legislation: navigating the regulatory landscape

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Shuningdek o'qing:

Scroll to Top