Infocom.uz

Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali 5-son, 2024-yil Yanvar.

“Raqamli iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnalning 5-soni

Yanvar 2024
Betla: 210
ISSN: 2181-4430
Maqolalar soni: 25
Nashr etilgan oy: Yanvar

RAQAMLI IQTISODIYOT

1. Parpieva Malika Muxamadjonovna – O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari

2. Azizova Manzura Ibragimovna – Raqamli marketingdan foydalanib tashkilotning faoliyatini rejalashtirish

3. Rakhmonov Jaloliddin – The protection of foreign investment rights under international public law in digital era

4. Shokirov Shokhrukh, Khurramov Shohboz Digital economy concept, advantages and practical significance

5. Abduganiyev Abdugaffor, Shokirov Shokhrukh, Khurramov Shohboz – The role of insurance in the development of the digital economy

6. Ахмедов Бехруз Иброхим угли – Роль цифровой экономики в телемедицине: современные тенденции и перспективы

7. Bazarov Furqat Odilovich – Raqamli iqtisodiyotda Society 5.0 va uning rivojlanish istiqbollari

RAQAMLI TRANSFORTMATSIYA, RAQAMLASHTIRISH

8. Курбанова Мафтуна Лазизовна – Основные направления и особенности развития сферы услуг в Узбекистане

9. Рустамов Нарзилло Истамович – Трансформация жараёнлари ва рақамли трансформациянинг бугунги кундаги аҳамияти

10. Рустамов Нарзилло Истамович – Рақамли трансформация – саноат корхоналари самарадорлигини оширишнинг муҳим омили сифатида

11. Базаров Фурқат Одилович – Рақамлаштириш орқали яширин иқтисодиётга барҳам бериш юзасидан тадқиқотлар олиб бориш

ELEKTRON TIJORAT

12. Усманходжаева Сурайе Мухтаровна – Цифровая трансформация Узбекистана на примере маркетплейсов

13. Аминова Азиза Батырбаевна – Роль цифровых технологий в развитии электронной коммерции

14. Kanjayev Sherzod Nurlayevich – E-commerce: basic trend in forming the economic landscape

15. Ismailova Nigora Anvarovna – Еlеktrоn tijоrаtni iqtisоdiy rivоjlаntirishdа intеrnеt xizmаtlаr tizimining о‘rni

RAQAMLI TA’LIM

16. Fayzullayeva Madina Abdumoʻmin qizi – Raqamli texnologiyalarga asoslangan mustaqil taʼlimning talabalarga ijobiy va salbiy taʼsir etuvchi omillarni o‘rganish

17. Rahmanova Sayyora Rajabovna – The challenges and opportunities of using digital technologies in linguistics education

18. Altiboyev Yuldosh Ergash o‘g‘li – Infоrmаtikа fаnini о‘qitishdа elektrоn tа’lim resurslаrining o‘rni

19. Tilabjonova Sevinch – The role of artificial intelligence and virtual museums in history education

20. Userbayeva Feruza Inoyat qizi – Ta’lim jarayoniga sun’iy intellekt texnologiyalarni joriy etishning samaradorligini oshirish

SUN’IY INTELLEKT

21. Адылова Фатима Туйчиевна – Ситуация в мировой фармацевтике, – почему и как искусственный интеллект используется в разработке лекарств

22. Abduganiyev Abdugaffor, Shokirov Shokhrukh, Khurramov Shohboz – The role of insurance in the development of the digital economy

23. Islamova Qunduz Ikromboy qizi – Sun’iy intellektning afzalliklari va qo‘llanish sohalariga nazar

LOGISTIKA

24. Narzullaev Shodiyor – Green logistics based on business incubator service and its development prospects

25. Ergashov Adham Akmalovich – Logistikaning umumiy xususiyatlari

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Shuningdek o'qing:

Scroll to Top