Infocom.uz

Выпуск №1 научно-электронного журнала «Цифровая экономика»


Выпуск №1 научно-электронного журнала «Цифровая экономика»

Декабрь 2022
Страниц: 206
ISSN: 2181-4430
Количество статей: 20
Месяц публикации: Декабрь

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

1. Xudaynazarova D.X. – Iqtisodiyotni raqamalashtirish sharoitida innovatsion komponent

2. Mamatqulov G‘.R. – O‘zbekiston Respublikasi pochta aloqasi korxonalarini raqamlashtirish istiqbollari

3. Tuychieva N.G. – Anti-competitive practices in the electronic commerce market

4. Джалолов Д.М., Насирова З.Х. – Роль Узбекистана и зарубежных стран в развитии электронной коммерции

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

5. Gafurova D.R. – O‘zbekistonda elektron xizmatlar taqdim etilishi tahlili

6. Иминова Н.A. – Малый бизнес и предпринимательство в условиях цифровой экономики как драйвер экономического развития

7. Гафурова Д.Р., Абдуллаева М.Б., Матчанова Б.Ш. – Управление человеческими ресурсами в условиях цифровой экономики

8. Парпиева М.М. – Рақамли иқтисодиётни тартибга солишнинг назарий асослари

9. Шаисламова М.Р., Хакимджанова Д.К. – Развитие цифровой экономики

10. Акрамова Г.A., Бабаханова Д.Р. – Сущность и функции информационных продуктов и услуг в цифровой экономике

11. Абирова Н.Ш. – Влияние цифровой экономики на рынок труда, появление новых форм занятости и возможности из развития

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

12. Gafurova D.R., Abdullayeva M.B., Qodirova X.N. – Raqamli platformalar va ularning kadrlar tayyorlashdagi o‘rni

13. Миртурсунова Д.A. – Сущность цифровой трансформации в банковской сфере

14. Акрамова Г.А., Худайбердиев К.М. – Подход к определению эффективных мер государственной поддержки в привлечении “зеленых” инвестиций бизнеса

15. Nizametdinov A.A. – Raqamlashtirish va uning iqtisodiyotga ta’siri

16. Abduvalieva Z.A., Ergashev S.B. – Algorithm for classifying documents of scientific and educational organization using machine learning methods

17. Alisherov B.A., Ergashev S.B. – my.gov.uz sayti loyihasini ishlab chiqish. IDEF0, DFD va IDEF3 dizayn metodologiyalaridan foydalanish

18. Ergashev S.B. – Ilovalarni yaratishda avtomatlashtirilgan korxona axborot tizimlarini UML diagrammalari orqali loyihalashtirish

19. Каршиев А.A., Алдай M. – Ўқувчиларда ахборот билан ишлаш компетенциясини ривожлантириш методикаси

20. Iminov F.Т., Karimov S.Sh. – Sug‘urta kompaniyalarining investitsiya faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Читайте также:

Прокрутить вверх